Personlig og professionel rekruttering

LindbergHR er rekruttering med professionel personlighed. Som kunde får du en partner, der kender til den dagligdag, som jeres nye medarbejder skal lykkes i. Og I får en medarbejder, der professionelt og personligt har de bedste forudsætninger for at skabe værdi for jeres virksomhed. Det kræver en struktureret og gennemtestet proces at lykkes med dette.
Det får I hos LindbergHR.

Rekrutteringsprocessen

Foranalyse og udarbejdelse af stillingsprofil

Analysen afdækker faglige og personlige forventninger til den nye medarbejder og tager højde for eventuelle fremtidige ændringer til kravene. I analysefasen interviewes relevante nøglepersoner i forhold til jobbet – herunder nærmeste leder. Med baggrund i foranalysen udarbejdes en stillingsprofil, der angiver krav til den nye medarbejders personlige og faglige kompetencer samt erfaring og præferencer.

Search

Vi løser flere og flere rekrutteringer, hvor det giver god mening at search (headhunting) indgår som en vigtig del af rekrutteringsprocessen for at øge kandidatfeltet. LindbergHR afdækker brancher og virksomheder, hvor de rette profiler kunne arbejde. Herefter tager vi en uforpligtende dialog med de bedst kvalificerede til stillingen, som ofte efter en indledende drøftelse vælger aktivt at søge denne.

Interview

I forbindelse med interviewet vurderes kandidaternes relevante erfaring samt faglige og personlige kompetencer. Kandidaten får desuden et indblik i virksomheden, hvilke succeskriterier der skal opnås for at få succes i jobbet samt en tilbagemelding på personprofilanalysen. Interviewet er en afgørende mulighed for at afdække styrker og svagheder – og få en dybere forståelse af kandidatens potentiale.

Referencer

På egnede kandidater hentes to-tre dybdegående referencer hos tidligere chefer og andre relevante referencepersoner. Det er meget konkret med til at nuancere billedet af kandidaten og giver mulighed for at afdække områder, hvor der potentielt er udfordringer eller potentialer.

Præsentation

Der præsenteres typisk to-tre kandidater for virksomheden. Det sker på baggrund af en grundig gennemgang af kandidaternes faglige og personlige profil baseret på ansøgning, CV, dybdeinterview, personprofilanalyse og referencer.

Opfølgning på ansættelsen

Der følges op på ansættelsen via samtaler med både den ansatte og nærmeste leder. første opfølgningssamtale foregår typisk efter 3-4 måneders ansættelse. Samtalen er med til at sikre, at såvel kunde som kandidat trives og har afstemt eventuelle forskellige forventninger, der er kommet frem i den første tid.

Samtale ved ansættelsesstop

Hvis en medarbejder stopper inden for den aftalte garantiperiode, gennemføres interview med lederen og medarbejderen for at få en dybere indsigt i de forhold, der har ført til ansættelsesstoppet. Målet er udelukkende at sikre, at genbesættelsen bliver en succes.

Det mener kunderne

Gode ansættelser skal måles på virksomhedens og kandidatens tilfredshed –
både på den korte og lange bane.

Hør her, hvad nogle af LindbergHR’s kunder har at sige om samarbejdet.

Det er vigtigt at have en god sparringspartner i hele processen fra stillingsbeskrivelse, til den rigtige mand er indkørt. Her har Carsten Hartvigsen været en stærk partner og har med stor succes fundet nye medarbejdere til os.

Poul Dalsgaard
Adm. Direktør, PROTECT

Øvrige kompetenceområder

Sparring

Hvis I ønsker at gennemføre dele af rekrutteringsprocessen selv, kan LindbergHR stå for de øvrige delprocesser, hvor I ønsker kvalificeret sparring.

Læs mere

Outplacement

Det gode outplacement-forløb sikrer en ansvarlig og professionel afsked med ledende medarbejdere. Læs mere om, hvordan I får retning og sparring om medarbejderens fremadrettede karriere.

Læs mere

Interim management

Tryghed er en mangelvare i kritiske situationer. Løsningen kan være en interim medarbejder, der hurtigt og effektivt sørger for, at driften ikke går i stå ved fx sygdom eller pludselige opsigelser.

Læs mere