Egå Havvej 21 · 8250 Egå · +45 41 81 34 00 · carsten@lindberghr.dk · FAQ

Outplacement – en ordentlig afsked

Et outplacement-forløb sikrer, at både den opsagte medarbejder og virksomheden kommer videre på bedst mulig vis. Medarbejderen tilbydes et individuelt karriererådgivningsforløb med udgangspunkt i den aktuelle situation. Forløbet følger en række faser og bygger på kemi, tillid og fortrolighed mellem den opsagte medarbejder og LindbergHR. Undervejs i forløbet står LindbergHR altid til rådighed, såfremt medarbejderen har spørgsmål eller andet.

Forberedelse af afskedigelsen.

Virksomheden rådgives i forbindelse med afskedigelsen.

Første møde.

Holdes umiddelbart efter afskedigelsen, hvor medarbejderen og LindbergHR aftaler forløbet.

Andet møde.

Afdækning af faglige og personlige kompetencer – blandt andet ved brug af personprofilanalyse. I tæt samspil med medarbejderen formuleres nye mål og delmål for medarbejderen.

Tredje møde.

Medarbejderen får input til udarbejdelse af ansøgning og CV og får gode råd om, hvordan man kan anvende sit netværk aktivt.

Fjerde møde.

Mulighed for afholdelse af simuleret ansættelsessamtale.

Femte møde.

Opsamling og evaluering af processen.

Det mener kunderne

Gode ansættelser skal måles på virksomhedens og kandidatens tilfredshed – både på den korte og lange bane. Hør her, hvad nogle af LindbergHR’s kunder har at sige om samarbejdet.

Det er vigtigt at have en god sparringspartner i hele processen fra stillingsbeskrivelse, til den rigtige mand er indkørt. Her har Carsten Hartvigsen været en stærk partner og har med stor succes fundet nye medarbejdere til os.

Poul Dalgaard

Adm. Direktør, PROTECT

Øvrige kompetenceområder

Sparring

Hvis I ønsker at gennemføre dele af rekrutteringsprocessen selv, kan LindbergHR stå for de øvrige delprocesser, hvor I ønsker kvalificeret sparring.

Læs mere

Interim management

Alle medarbejdere er vigtige, men i nogle situationer kan det være altafgørende, at en stilling besættes hurtigt. Interim Management bruges fx ved sygdom, en uventet opsigelse eller lignende af en nøglemedarbejder.

Læs mere

Rekruttering

Det kræver en struktureret og gennemtestet proces at lykkes med at finde den rette medarbejder – professionelt og personligt. Det får I hos LindbergHR.

Læs mere